Profil

Jens-Erik1I 1977 blev jeg lærer med dansk og billedkunst som linjefag fra Holbæk Seminarium.

Har arbejdet som lærer og som  tosprogskonsulent i Frederikssund Kommune. Nu på pension!

Bor i Tisvilde.